Gifter i miljön

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på människor eller miljön.

För vissa miljögifter så har användningen reglerats och utsläppen minskat vilket lett till lägre halter i både människa och miljön. Långlivade miljögifter kan dock finnas kvar i miljön under en väldigt lång tid även efter att de har förbjudits och dessutom transporteras långt via luft eller vatten. Internationellt arbete är därför viktigt för att minska spridningen av miljögifter. 

Samtidigt som det införts åtgärder som minskat både användning och utsläpp av kända miljögifter står vi ständigt inför nya utmaningar då reglerade ämnen ersätts av nya ämnen med liknande egenskaper. Det saknas många gånger kunskap om dessa ämnens användning och spridning samt deras påverkan på människa och miljö. Den nationella miljöövervakningen av miljögifter kan svara på vilka ämnen som vi hittar i miljön och i människor, hur exponeringen sker samt förändringar över tid. Detta gör det möjligt att se om åtgärder för att minska användning och utsläpp har haft önskad effekt, upptäcka nya hot och identifiera om fler åtgärder behövs.

Olika typer av gifter i miljön