Filmer om grön infrastruktur

Här kan du se våra filmer om grön infrastruktur. De är tänkta att informera om arbetet med grön infrastruktur och inspirera till handling.

För att nå ut till medborgare och landskapets alla aktörer behöver myndigheter och andra aktörer i samhället som arbetar med åtgärder för grön infrastruktur och som står nära landskapets aktörer på olika sätt samarbeta.  

Naturvårdsverket har tagit fram filmer för att underlätta för vidareförmedlare att kommunicera grön infrastruktur. Med vidareförmedlare menar vi länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, organisationer med flera. 

Naturvårdsverket äger filmerna som är fria att användas i sammanhang som handlar om grön infrastruktur. Filmerna får användas på webbplatser och i presentationer samt delas i sociala medier. Filmerna finns även på vår Youtube-kanal.  

Youtube-kanalen för grön infrastruktur

Exempel på insatser för grön infrastruktur

Markägares insatser är avgörande för grön infrastruktur och ökad biologisk mångfald. Samverkan mellan myndigheter, markägare och landskapets aktörer skapar vinster både för människor och naturen.

Filmer med goda exempel

Korta filmer om hållbara landskap

Här kan du se korta filmer som visar hållbara landskap och vårt behov av dessa. Filmerna ökar förståelsen för varför vi behöver friska ekosystem och fungerande nätverk av natur i hela landskapet. Varje film representerar en naturtyp.

Filmer om hållbara landskap (youtube.se)

Illustrerade filmer om grön infrastruktur

Långsiktig planering

Hur vi långsiktigt planerar. Om grön infrastruktur och hur det ska genomföras med hjälp av regionala handlingsplaner.

Hur vi långsiktigt planerar med hjälp av regionala handlingsplaner (Youtube)

Olika aktörer

Det här kan olika aktörer göra för att bidra till grön infrastruktur.

Det här kan olika aktörer göra (Youtube)

Vad är grön infrastruktur?

Grön infrastruktur, om hur vi planerar långsiktigt.

Vad är grön infrastruktur? (Youtube)

Våtmarker

Med hjälp av grön infrastruktur kan vi bevara och stärka våtmarkerna som är viktiga för både samhälle och natur.

Våtmarker (Youtube)

Odlingslandskapet

Om odlingslandskapet, förr, nu och i framtiden.

Odlingslandskapet (Youtube)

Filmer på engelska
Long term planning

Long term planning – Green infrastructure. 

What is Green infrastructure? (Youtube)

Planning for sustainable landscapes

How we plan for sustainable landscapes. 

Green infrastructure (Youtube)

Different stakeholders

How can different stakeholders contribute to a green infrastructure?

Different stakeholders (Youtube)

Korta filmer om grön infrastruktur för sociala medier

Här kan du hitta kortare filmer för sociala medier om grön infrastruktur och hållbara landskap. Filmerna ökar förståelsen av begreppet grön infrastruktur och vikten av grön infrastruktur- arbetet för att nå biologisk mångfald i hela landskapet. Det finns också en film som beskriver LONA-bidraget och grön infrastruktur.

Det går bra att kontakta oss om det finns behov av att kunna få filmerna i MP4-format. E-posta oss på:

gron-infrastruktur-och-ekosystemtjanster@naturvardsverket.se

Filmer