Klimatforum: webbinarier om klimat och luft

Klimatforum är Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar. Här kan du titta på alla webbinarier i efterhand.

Naturvårdsverket arrangerar en återkommande större fysisk konferens, Klimatforum. Som ett komplement till konferensen finns även webbinarieserien med samma namn. Webbinarieserien Klimatforum anordnas för att löpande lyfta stora aktuella frågor kopplat till klimatomställningen. Förhoppningen är att fler ska ta del av aktuella kunskapsunderlag, och i förlängningen vilja bidra till klimatomställningen.

Alla webbinarier är kostnadsfria och öppna för alla. Vissa vänder sig i första hand till en lite snävare professionell målgrupp, medan andra även kan locka en intresserad allmänhet.

Mer information om respektive webbinarium, och länk till anmälan, publiceras löpande på den här webbsidan, och i vårt kalendarium.

Genomförda webbinarier 2022

22 juni: Sveriges klimatutsläpp 2021

I Sverige har vi sedan flera år tillbaka minskat utsläppen varje år. Under 2021 spekulerades det dock om att utsläppen ökade jämfört med föregående år. Hur det faktiskt blev ser vi bara i statistiken. Välkommen på Klimatforum om Sveriges klimatutsläpp 2021.

Når Sverige klimatmålen och hur förhåller sig utvecklingen i Sverige till IPCC:s senaste rapport om utsläppsminskningar?

På webbinariet får du höra Naturvårdsverkets senaste bedömning av hur Sverige ligger till mot de nationella klimatmålen år 2030, 2040 och 2045. Scenarier presenteras som har tagits fram tillsammans med Energimyndigheten, Trafikverket och Jordbruksverket till regeringens årliga klimatredovisning. Du får också höra Naturvårdsverkets reflektioner över utvecklingen av klimatarbetet i Sverige i förhållande till några av slutsatserna i senaste IPCC-rapporten om utsläppsminskningar.

Se webbinariet i efterhand (Youtube)

Klimatomställningens påverkan på jämställdheten

Klimatomställningen och jämställdhet är två av samhällets viktigaste frågor och de hänger ihop och förstärker varandra. På detta webbinarium diskuterar en panel hur dessa frågor är sammankopplade. Hur säkerställer vi att kvinnor och män har samma möjligheter att påverka klimatomställningen och utforma anpassningen till ett förändrat klimat? Vad behöver en tänka på för att omställningen i samhället ska bidra till jämställdhet? Vilka frågor måste man lyfta i sin egen verksamhet för att upptäcka om den omställning som görs förstärker jämställdhet, eller i själva verket bidrar till ojämställdhet? Hur riktar vi styrmedel så att de bidrar till denna utveckling?

Se webbinariet i efterhand (Youtube)

Vad krävs för industrins klimatomställning?

Industrisektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Av industrins totala utsläpp är två tredjedelar processrelaterade. Det är en stor utmaning att minska utsläppen, men samtidigt ser vi många spännande framgångar inom svensk industri! På detta webbinarium får du höra Naturvårdsverkets och Energimyndighetens senaste förslag på åtgärder för att industrin ska klara klimatomställningen. Du får också höra hur det går med klimatomställningen inom Sveriges industri samt reflektioner från branschen och Fossilfritt Sverige.

Se webbinariet i efterhand (Youtube)

Sveriges utsläppsstatistik 2020 (den senaste statistiken från december 2021)

2020 resulterade i rekordminskning av utsläppen. Växthusgasutsläppen minskade med hela 9 % under 2020. Mycket var på grund av pandemin men inte allt. Omställningen till fossilfritt har tagit fart och i webbinariet hör du dels den senaste statistiken presenteras samt scenarier för hur det ser ut om man blickar framåt mot klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Datum: 12 januari

Webbinarium om Sveriges utsläppsstatistik 2020 (Youtube)

 

Genomförda webbinarier 2021

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv?

Den 10 februari genomförde Naturvårdsverket tillsammans med IVL och Ecotopic ett webbinarium om pyrolys och förbränning. Webbinariet gav en introduktion till teknikerna, hur de kan utnyttjas inom industrin och samhället, och vilken miljöpåverkan de har.

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv? (Youtube)

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?

Det här webbinariet genomfördes den 19 mars och handlade om olika länders uppdaterade nationella klimatplaner (NDC:er) där de anger sina åtaganden för att nå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Vad står det egentligen i planerna, och hur långt räcker de? 

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet (Youtube)

Vägen framåt för EU ETS

Vad kan vi vänta oss för utveckling inom EU ETS? Den frågan diskuterade olika experter på det här webbinariet som genomfördes den 26 mars 2021.

Vägen framåt för EU ETS (Youtube)

EU-taxonomin på kort och lång sikt

Det talas mycket om EU-taxonomin. Men vad är egentligen bakgrunden och syftet? Detta förklarade Naturvårdsverket på det här webbinariet som genomfördes den 16 april 2021.

EU-taxonomin på kort och lång sikt (Youtube)

Når vi klimatmålen – hur långt räcker dagens politik?

Här presenterades Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning, inklusive nya scenarier för hur långt vi når med beslutade styrmedel. Dessutom diskuterades klimatomställningen inom industrin och kopplingen mellan klimatmål och mål för minskade luftföroreningar inom transportsektorn. Datum 28 april 2021.

Når vi klimatmålen (Youtube)

Styrmedel för omvandling av trafikleder i större städer

Hur anpassa befintliga trafikleder och stadsdelar så de blir mer miljömässigt hållbara? Webbinariet handlade om en ny studie baserad på en undersökning bland Sveriges kommuner, och en kartläggning av statliga styrmedel. Datum: 4 maj 2021.

Styrmedel för omvandling av trafikleder (Youtube)

Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft

Den 7 maj genomfördes ett webbinarium som presenterade de senaste resultaten från Klimatklivet. Stödmottagare berättade om sina resor med Klimatklivet. Naturvårdsverket ger en framåtblick om hur möjligheterna ser ut framåt.

Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft (Youtube)

Hur stor blev utsläppsminskningen 2020?

Preliminär statistik för de territoriella utsläppen för år 2020 presenterades. Hur stor är Corona-effekten? Ser vi några andra trender eller händelser som påverkar utsläppen? Analyser och kommentarer från branschexperter. Datum 17 maj.

Hur stor blev utsläppsminskningen? (Youtube)

Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier

Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC är gaser som bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Ett teknikskifte pågår som hjälper kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner att minska utsläppen kraftigt. Datum: 21 maj.

Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier (Youtube)

Luft och klimat känner inga gränser

Luftföroreningar utomhus rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna runt om i världen idag. Naturvårdsverket har samarbeten med ett antal länder för att stärka ländernas miljövårdspolitik, där luft och klimat har varit fokusområden i flera fall. Hör Naturvårdsverket berätta om några av dessa projekt. Datum: 3 juni.

Luft och klimat känner inga gränser (Youtube)

Hur kan vi säkra god luftkvalitet i barns utemiljöer?

Barn kan inte påverka dagens miljöpolitik trots att de påverkas i hög grad. Enligt nya mätningar av utomhusluften vid svenska förskolor når inte luftkvaliteten miljökvalitetsmålet för frisk luft. Välkommen till ett webbinarium som ger kunskap om luftkvalitet och barns hälsa. Vad kan vi göra för att förbättra luftkvaliteten och diskuterar möjliga åtgärder. Datum: 4 juni.

Hur kan vi säkra god luftkvalitet i barns utemiljöer? (Youtube)

Jordens frysbox tinar upp

Under 2021 publicerar Arktiska rådet flera vetenskapliga rapporter med den allra senaste kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar Arktis med återverkningar för det globala klimatet. Hör direkt från forskare och experter om hur Arktis omvandlas. Datum: 8 juni.

Jordens frysbox tinar upp (Youtube)