Webbinarier om klimat och luft

I väntan på Klimatforum är Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under 2021. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar. Här kan du titta på alla webbinarier i efterhand.

Naturvårdsverket arrangerar en återkommande större fysisk konferens, Klimatforum, som skulle ägt rum i slutet av 2020. Den sköts upp till december 2021. Webbinarieserien är ett sätt att möta det stora intresse som finns för dessa frågor, i väntan på att den större konferensen äger rum. Förhoppningen är att fler ska ta del av aktuella kunskapsunderlag, och i förlängningen vilja bidra till klimatomställningen.

Alla webbinarier är kostnadsfria och öppna för alla. Vissa vänder sig i första hand till en lite snävare professionell målgrupp, medan andra även kan locka en intresserad allmänhet.

Mer information om respektive webbinarium, och länk till anmälan, publiceras löpande på den här webbsidan, och i vårt kalendarium.

Kommande webbinarier

Vi återkommer med fler webbinarier hösten 2021. De kommer presenteras på den här sidan, så håll utkik!

Genomförda webbinarier

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv?

Den 10 februari genomförde Naturvårdsverket tillsammans med IVL och Ecotopic ett webbinarium om pyrolys och förbränning. Webbinariet gav en introduktion till teknikerna, hur de kan utnyttjas inom industrin och samhället, och vilken miljöpåverkan de har.

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv? (Youtube)

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?

Det här webbinariet genomfördes den 19 mars och handlade om olika länders uppdaterade nationella klimatplaner (NDC:er) där de anger sina åtaganden för att nå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Vad står det egentligen i planerna, och hur långt räcker de? 

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet (Youtube)

Vägen framåt för EU ETS

Vad kan vi vänta oss för utveckling inom EU ETS? Den frågan diskuterade olika experter på det här webbinariet som genomfördes den 26 mars 2021.

Vägen framåt för EU ETS (Youtube)

EU-taxonomin på kort och lång sikt

Det talas mycket om EU-taxonomin. Men vad är egentligen bakgrunden och syftet? Detta förklarade Naturvårdsverket på det här webbinariet som genomfördes den 16 april 2021.

EU-taxonomin på kort och lång sikt (Youtube)

Når vi klimatmålen – hur långt räcker dagens politik?

Här presenterades Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning, inklusive nya scenarier för hur långt vi når med beslutade styrmedel. Dessutom diskuterades klimatomställningen inom industrin och kopplingen mellan klimatmål och mål för minskade luftföroreningar inom transportsektorn. Datum 28 april 2021.

Når vi klimatmålen (Youtube)

Styrmedel för omvandling av trafikleder i större städer

Hur anpassa befintliga trafikleder och stadsdelar så de blir mer miljömässigt hållbara? Webbinariet handlade om en ny studie baserad på en undersökning bland Sveriges kommuner, och en kartläggning av statliga styrmedel. Datum: 4 maj 2021.

Styrmedel för omvandling av trafikleder (Youtube)

Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft

Den 7 maj genomfördes ett webbinarium som presenterade de senaste resultaten från Klimatklivet. Stödmottagare berättade om sina resor med Klimatklivet. Naturvårdsverket ger en framåtblick om hur möjligheterna ser ut framåt.

Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft (Youtube)

Hur stor blev utsläppsminskningen 2020?

Preliminär statistik för de territoriella utsläppen för år 2020 presenterades. Hur stor är Corona-effekten? Ser vi några andra trender eller händelser som påverkar utsläppen? Analyser och kommentarer från branschexperter. Datum 17 maj.

Hur stor blev utsläppsminskningen? (Youtube)

Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier

Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC är gaser som bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Ett teknikskifte pågår som hjälper kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner att minska utsläppen kraftigt. Datum: 21 maj.

Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier (Youtube)

Luft och klimat känner inga gränser

Luftföroreningar utomhus rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna runt om i världen idag. Naturvårdsverket har samarbeten med ett antal länder för att stärka ländernas miljövårdspolitik, där luft och klimat har varit fokusområden i flera fall. Hör Naturvårdsverket berätta om några av dessa projekt. Datum: 3 juni.

Luft och klimat känner inga gränser (Youtube)

Hur kan vi säkra god luftkvalitet i barns utemiljöer?

Barn kan inte påverka dagens miljöpolitik trots att de påverkas i hög grad. Enligt nya mätningar av utomhusluften vid svenska förskolor når inte luftkvaliteten miljökvalitetsmålet för frisk luft. Välkommen till ett webbinarium som ger kunskap om luftkvalitet och barns hälsa. Vad kan vi göra för att förbättra luftkvaliteten och diskuterar möjliga åtgärder. Datum: 4 juni.

Hur kan vi säkra god luftkvalitet i barns utemiljöer? (Youtube)

Jordens frysbox tinar upp

Under 2021 publicerar Arktiska rådet flera vetenskapliga rapporter med den allra senaste kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar Arktis med återverkningar för det globala klimatet. Hör direkt från forskare och experter om hur Arktis omvandlas. Datum: 8 juni.

Jordens frysbox tinar upp (Youtube)