Cykelbanor och smarta garage för pendling

Genom att bygga nya cykelvägar, koppla ihop befintliga cykelvägar med anpassade cykelkorsningar eller tillhandahålla en säker cykelparkering kan kommuner hjälpa fler människor att använda cykeln istället för bilen.

Resultat

  • 30 beviljade åtgärder ger förutsättningar för klimatsmart pendling.
  • Beräknas minska utsläppen med 4 700 ton koldioxid per år.

Genom att stötta kommuner och regioner i deras arbete med att bygga ut cykelvägar har Klimatklivet bidragit till främjandet av hållbara transporter. Cykelparkeringsgarage för pendlare, säkrare korsningar och fler cykelvägar är resultatet. Dessa åtgärder beräknas minska utsläppen med 4 700 ton koldioxid årligen.

Närhet till kollektivtrafik underlättar

I Katrineholm har kommunen fått stöd från Klimatklivet för att bygga ett cykelgarage i anslutning till resecentrum. Där kan resenärer tryggt förvara sina cyklar och till och med ladda elcyklar med el från solceller på garagets tak. Det underlättar för pendlare att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet. Investeringen är ett led i kommunens långsiktiga arbete för att öka användningen av hållbara transportsätt.

Klimatklivet

Inglasat P-hus för cyklar gör succé

Ett cykelgarage på Katrineholms resecentrum underlättar för pendlare att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet.

Inglasat P-hus för cyklar
Cykelgarage