Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur

Du som är intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten (publik laddinfrastruktur) behöver lämna anbud för att kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. De bästa anbuden i ett geografiskt område har möjlighet att få stöd.

Stöd till publika laddstationer

Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Från och med i år lämnar du anbud på laddstationer inom dessa områden för att ansöka om stöd. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utreder var marknaden behöver stöd för publik laddinfrastruktur genom länsvisa öppna samråd. Därefter öppnas en utlysning för anbud.

Information om nya ansökningsperioder kommer senare.

Samråd och utlysning