Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023

Granskad: ‎den ‎16‎ ‎maj‎ ‎2023

Klimatklivet är öppet för nya ansökningar 18–29 september, välkommen med din ansökan! Här kan du läsa mer om förutsättningarna i år.

Vi kommer börja handlägga de projekt som ska vara slutförda senast 30 juni 2024. Detta beror på att det finns mycket medel som ska betalas ut 2024.

Vilka projekt som får stöd baseras på bedömning av projektens beräknade klimatnytta. De klimatinvesteringar som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

Projektet ska vara klart senast 30 juni och därefter ska projektet slutredovisas inom tre månader. Slutrapporten ska skickas in senast 30 september 2024 för att hela stödet ska kunna betalas ut.

Utifrån nuvarande förutsättningar kan slutdatumet för dessa projekt inte skjutas fram till ett senare datum. Om ni inte kan slutföra projektet kan stödet komma att återkrävas.

Precis som vanligt gäller att projektet inte får vara påbörjat om det ska få bidrag från Klimatklivet.

Enligt budgetpropositionen 2022 planerar regeringen en stor budget för Klimatklivet 2024, vi har därför goda möjligheter att stötta projekt detta år. Budgeten är mycket begränsad för projekt som färdigställs under 2025 och 2026.

Hur Klimatklivets förutsättningar kommer att se ut framåt kommer också att påverkas av den budget regeringen lägger fram för riksdagen under hösten 2023.

Budgeten är mycket begränsad för projekt som färdigställs under 2025 och 2026. Naturvårdsverket tar emot alla ansökningar och om budgetutrymmet utökas kommer vi att kunna bevilja en del av projekten med längre genomförandetid. Den budget som riksdagen beslutar om under hösten 2023 kommer avgöra hur många av ansökningarna med längre genomförandetid vi kan bevilja stöd.

Vi börjar handlägga ansökningarna under hösten och vi kan fatta beslut om medel till projekt i början av 2024.

För publik laddinfrastruktur kommer Naturvårdsverket endast ta emot anbud för projekt som klarar att bli slutförda senast 30 juni 2024 under denna ansökningsomgång.

Vi kommer att publicera information på Klimatklivets webbplats i juni om de förutsättningar och villkor som kommer gälla för anbud om publik laddinfrastruktur.

Förutsättningarna att bevilja medel till projekt påverkas av höstbudgeten. Om Klimatklivet förstärks åren 2025 och 2026 kan förutsättningarna att bevilja nya projekt med längre genomförandetid förbättras.

Nej, bedömningen av vilka projekt som beviljas stöd baseras på en bedömning av projektens beräknade klimatnytta. Varken område eller storleken på projektet har någon betydelse. De klimatinvesteringar som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.