Elbilsladdning och laddinfrastruktur

Granskad: ‎den ‎2‎ ‎oktober‎ ‎2023

Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket. Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av laddinfrastruktur du planerar bygga.

Laddning i huvudsak för boende och anställda

Om du vill installera AC-laddning för boende i flerbostadshus eller för anställda, har du möjlighet att söka bidrag från Ladda bilen.

Period för ansökningar: när som helst.

Ladda bilen (icke-publik laddning för personbilar)

Laddning för allmänheten

Är du intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten? Då finns möjlighet att få investeringsstöd från Klimatklivet. Sedan februari 2022 ansöker du under särskilda utlysningsperioder genom att lämna anbud på laddstationer i det område du vill bygga. De bästa anbuden har möjlighet att få stöd.

Klimatklivet (publik laddinfrastruktur)

Laddinfrastruktur i verksamheter

Det finns möjlighet att få stöd från Klimatklivet för laddinfrastruktur som ska användas till elfordon i den egna verksamheten. En förutsättning är att åtgärden inte uppfyller förutsättningar för bidrag från Ladda bilen.

Klimatklivet (icke-publik laddinfrastruktur)

Logotyp, EU