Frågor och svar om dataintrånget

Nu är Naturvårdsverkets utredning av dataintrånget klar. Den visar bland annat att den information som kopierats inte hämtats från Jägarregistret.

Strax efter att ett dataintrång upptäcktes den 5 oktober stängde Naturvårdsverket skyndsamt ner IT-systemen, bland annat Jägarregistret, för att skydda informationen och minimera fortsatta risker. 

Det går att läsa mer i en nyhet som Naturvårdsverket publicerade den 15 november.

Inget pekar på att jägarregistret eller avfallsregistret kopierats

Den här informationen ersätter de tidigare frågorna och svaren om dataintrånget och Jägarregistret på den här sidan.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Här hittar du information om hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter i jaktkorts- och jägarexamensregistret:

Så behandlar vi dina personuppgifter för jaktkort och jägarexamen 

Där kan du bland annat läsa om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Har du frågor om dessa kan du alltid kontakta Kundtjänst eller myndighetens dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finner du i informationstexten via länken.