Rapportera fälld säl

Här hittar du ett formulär för att rapportera fälld säl till Naturvårdsverket.

Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Typ av säl*
wgs84, skrivs företrädesvis med komprimerade grader med decimaler
Från båt*
Jaktmedel*
KönBesvaras endast om sälen är bärgad (eller det i övrigt är möjligt att avgöra).
Besvaras endast om sälen är bärgad (eller det i övrigt är möjligt att avgöra).
Besvaras endast om sälen är bärgad (eller det i övrigt är möjligt att avgöra).
Bärgad*
Säl har provtagits och provet har, eller kommer inom kort, skickats till Naturhistoriska RiksmuseetBesvaras endast om sälen är bärgad.