Artfakta

Fakta och information om invasiva främmande arter med särskild betydelse för oss i Sverige. Utbredning, vilka problem de skapar, regler de omfattas av och vad man kan göra åt dem.

Här hittar du artspecifik information om invasiva främmande arter med särskild betydelse för oss i Sverige. Dels om arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, dels om arter som är eller håller på att bli ett problem i Sverige, men som inte är reglerade.

Det finns uppgifter om regler, utbredning, hur arten sprider sig, vilka problem den skapar och vad man kan göra för att begränsa och bekämpa den.

Arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Det finns just nu totalt 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att ha, sälja, byta och importera dessa arter. 

Naturvårdsverket ansvarar för information om de landlevande arterna och Havs- och vattenmyndigheten för de vattenlevande arterna.

Alla EU-listade invasiva främmande arter - djur (pdf 549 kB)
Alla EU-listade invasiva främmande arter - växter (pdf 546 kB)
Vägledning om EU-förordningen om invasiva främmande arter 

Eu-listade invasiva främmande landarter som är etablerade i Sverige

EU-listade invasiva främmande landarter som förekommer sporadiskt i Sverige

Sex landarter på EU-förteckningen över invasiva arter har tillfälligt eller sporadiskt förekommit i landet.  Amerikansk kopparand sågs senast i Sverige för tio år sedan. Fågeln brun majna har synts vid enstaka tillfällen, den hålls möjligen som burfågel. Nilgås uppträder då och då under vår- och höststräcken och tvättbjörn har vid några tillfällen påträffats i Sverige. 2019 upptäcktes en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne. Klätterväxten japansk humle rapporteras in då och då. 

EU-listade invasiva främmande arter som inte finns i Sverige

Nedan är landlevande invasiva arter på EU:s förteckning som hittills inte har observerats i Sverige. Med förväntade klimatförändringar kommer dock flera av dem att kunna etablera sig även här. Därför är det viktigt att se till att de inte introduceras i landet.

Några främmande arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande landarterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.