Artfakta

Här hittar du artspecifik information om invasiva främmande arter med särskild betydelse för oss i Sverige. Utbredning, vilka problem de skapar, regler de omfattas av och vad man kan göra åt dem.

Det är arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och är förbjudna, men också arter som är eller håller på att bli ett problem i Sverige som inte är reglerade.

Arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Det finns just nu totalt 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att ha, sälja, byta och importera dessa arter. 

Vägledning om EU-förordningen om invasiva främmande arter

Naturvårdsverket ansvarar för information om de landlevande arterna och Havs- och vattenmyndigheten för de vattenlevande arterna.

Läs mer om vattenlevande invasiva främmande arter (HaV:s webbplats)

EU-listade invasiva arter

Här ser du vilka djur och växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

EU-listade landarter som förekommer sporadiskt i Sverige

Åtta landarter på EU-förteckningen över invasiva arter har tillfälligt eller sporadiskt förekommit i landet. 

Amerikansk kopparand sågs senast i Sverige för tio år sedan. Fågeln brun majna har synts vid enstaka tillfällen, den hålls möjligen som burfågel. Nilgås uppträder då och då under vår- och höststräcken och tvättbjörn har vid några tillfällen påträffats i Sverige. 2019 upptäcktes en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne. Klätterväxten japansk humle rapporteras in då och då. 

Amerikansk kopparand, Oxyura jamaicensis (pdf 330 kB)

Brun majna, Acridotheres tristis (pdf 213 kB)

Fjäderborstgräs, Pennisetum setaceum (pdf 420 kB)

Japansk humle, Humulus japonicus (pdf 172 kB)

Nilgås, Alopochen aegyptiacus (pdf 373 kB)

Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria (pdf 1 MB)

Sibirisk jordekorre, Tamias sibiricus

Tvättbjörn, Procyon lotor

EU-listade landarter som inte finns i Sverige

Nedan är landlevande invasiva arter på EU:s förteckning som hittills inte har observerats i Sverige. Med förväntade klimatförändringar kommer dock flera av dem att kunna etablera sig även här. Därför är det viktigt att se till att de inte introduceras i landet.

Växter
Djur

Några främmande arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande landarterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud. 

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus

Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis

Mink, Neovison vison, Mustela vison

Parkslide, Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica

Mördarsnigel, Arion vulgaris

Svarthuvad snigel, Krynickillus melanocephalus

Vresros, Rosa rugosa