Tankesmedjan för friluftsliv 2023

Två familjer på stranden

Årets tankesmedja för friluftsliv äger rum den 7–8 november 2023 i Stockholm och temat är ”kunskap om friluftsliv”.

Friluftslivet fyller en allt viktigare roll i samhället och för oss människor. Att vistas i naturen leder till välbefinnande och är bra för vår hälsa. Det möjliggör social gemenskap där alla kan delta på samma villkor, och det bidrar till hela Sveriges utveckling.

På årets tankesmedja står kunskapen i fokus. Vi utgår från den senaste forskningen om friluftslivet, och får bland annat ta del av resultat från forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Vilken ny kunskap finns och hur kan den omsättas i praktiken?  Vilka mervärden ger friluftslivet och hur kan det ske på ett hållbart sätt?

Vi beger oss också ut i naturen där SLU Centrum för naturvägledning delar med sig av praktiska tips och verktyg för att förmedla både kunskap om, och en känsla för naturen.

Tankesmedjan är den självklara mötesplatsen för alla som på något sätt arbetar med friluftsfrågor. Den ger dig en överblick av vad som är på gång inom friluftssverige, och i år även med nedslag utanför landets gränser. Givetvis blir det också gott om tid att nätverka och utbyta erfarenheter om friluftslivets möjligheter och utmaningar.

Kanske har du några medskick till oss? I så fall får du gärna höra av dig till Åsa Blomster, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt

För mer information kontakta: Åsa Blomster, asa.blomster@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 14 51