Tankesmedjor om friluftsliv

Tankesmedjan är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsutsikter kring friluftsliv.

Konferensen Tankesmedja för friluftsliv bygger på delaktighet och är till för dig som arbetar med friluftsliv i ideell organisation, kommun, myndighet, företag eller i branschorganisation och för markägare. Den arrangeras varje år och behandlar olika teman.

Teman för tidigare tankesmedjor

När Tema
7-8 sep 2021 Hur kan vi fortsätta vara många i naturen – utmaningar och samverkan
2020 Ett rikt friluftsliv
2019 Det hållbara friluftslivet
2018 Med sikte på framtiden
2017 Natur för barn och unga
2016 Värdera det ovärderliga