Tankesmedjan för friluftsliv 2022

Två familjer på stranden

Välkommen till Djurönäset utanför Stockholm och Tankesmedjan för friluftsliv den 10–11 november. Årets tema sätter fokus på en brännande aktuell fråga: Friluftsliv som ger hälsa för individer, platser och planeten.

Att naturen har positiva effekter på vår fysiska och psykiska hälsa upplevde många under pandemin och friluftslivet ökade kraftigt. I en tid då problem med stillasittande och psykisk ohälsa växer är friluftsliv extra viktigt, för den enskilda människan och för samhället i stort. Samtidigt har kunskapen om hur friluftslivet bidrar till att förstå både naturens förutsättningar och vikten av hållbar utveckling stärkts. Vi ser också hur en god dialog om friluftslivsfrågor kan få platser att blomstra och ge kraft att driva på viktiga hållbarhetsfrågor.  

Hur skapar vi ett hållbart friluftsliv som fortsätter att bidra med hälsa för individer, platser och planeten? Hur får vi kraft i arbetet med friluftslivsfrågorna genom att hela tiden bli bättre på att få dessa tre dimensioner att gå hand i hand? 

Under två dagar fokuserar vi tillsammans på möjligheter och utmaningar inom temat, som till exempel hur vi skapar hållbara upplevelser från dörr till dörr, hur friluftslivet får en naturlig plats i samhällsplaneringen och hur vi kommunicerar friluftslivets potential och värden.  

Vi tar del av ny kunskap, erfarenheter och verktyg som bygger vår handlingskompetens för att bidra till friluftslivets utveckling. Tillsammans arbetar vi för att vi alla kommer hem med relevant kunskap, inspiration, nya kontakter och förnyad kraft till vardagsarbetet.

Vill du bidra redan nu?

Tankesmedjan bygger på alla bidrar med sin kunskap och sina perspektiv. Vi bjuder därför in till medskapande före och under konferensen. Just nu finns det ett grundupplägg som vi fyller med innehåll. Kontakta projektledare Anna Emmelin om du till exempel vill hålla i ett seminarium, en workshop eller har andra idéer som du vill att vi fångar upp i inom årets tema. 

Praktisk information

I år träffas vi fysiskt på Djurönäset utanför Stockholm. Det finns möjlighet att följa delar av konferensen digitalt via en sändning. Vill du passa på att arrangera workshops hemma parallellt med tankesmedjan? Vi planerar att ta fram ett stöd för dig som vill arrangera något på hemmaplan, mer information om det kommer efter sommaren.  

Information om när anmälan öppnar kommer i slutet av augusti. Vi övernattar på Djurönäset. Det finns även möjlighet att delta bara under dagtid.  

Om Tankesmedjan för friluftsliv

Tankesmedjan för friluftsliv bygger kunskap, handlingskompetens och relationer. Den är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och tankesmidande för framtidens friluftsliv och är till för dig som på olika sätt arbetar med frågor som berör friluftsliv.

Du kan arbeta i en ideell organisation, kommun, myndighet, företag eller i en branschorganisation. Du kan även vara markförvaltare, forskare eller på andra sätt arbeta med frågor som berör eller påverkar friluftslivet.

Undrar du om detta är något för dig så tveka inte att höra av dig. Vi är särskilt måna om att nya perspektiv på svenskt friluftsliv kommer med på tankesmedjan. 

När Tema
7-8 sep 2021 Hur kan vi fortsätta vara många i naturen – utmaningar och samverkan
2020 Ett rikt friluftsliv
2019 Det hållbara friluftslivet
2018 Med sikte på framtiden
2017 Natur för barn och unga
2016 Värdera det ovärderliga

Kontakt

För mer information kontakta: Anna Emmelin, projektledare på Naturvårdsverket, 010-698 1717, anna.emmelin@naturvardsverket.se