Partille är Årets förbättrare inom friluftsliv 2021

Partille är årets förbättrare inom friluftsliv, ett pris i utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2021. Partille är den kommun som förbättrat sitt friluftsarbete mest av alla under den senaste treårsperioden genom ett aktivt friluftsarbete som kommer invånarna till nytta.

Flertalet kommuner i årets undersökning visar på stora förbättringar i friluftsarbetet de senaste åren men det är alltså Partille som förbättrat sig allra mest och därför får årets utmärkelse. Juryns motivering:

”Den kommun som förbättrat sitt friluftslivsarbete mest under den senaste treårsperioden är Partille kommun som utsetts till Årets förbättrare 2021. Med en förbättring på 38 procentenheter har Partille visat att det på kort tid går att stärka och utveckla friluftslivet. Kommunen visar på framgångsrikt friluftslivsarbete som kommer invånarna till nytta.”

– Jag kan se att pandemin faktiskt hjälpt oss i det här arbetet. Flera av våra ordinarie verksamheter pausades och vi fick tid att lägga på just friluftsliv och uteaktiviteter. De insatser vi gjorde fick mycket positiv respons så det känns jättekul att få den här utmärkelsen nu, säger Kristina Svensson, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen.

Pandemin, Agenda 2030 och ökad samverkan har gett friluftslivet en skjuts

Ett av Partille kommuns politiska mål är att kommunen ska bli en helt hållbar kommun, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Kristina menar att det, tillsammans med satsningar på Agenda 2030 har gett arbetet med friluftsliv en skjuts.

– De senaste åren har vi samarbetat bättre både mellan förvaltningar inom kommunen och med externa aktörer som bostadsbolag, föreningar, Västkuststiftelsen, företag, Leader, Göteborgs insjörike med flera.

Men Kristina ser också att pandemin har spelat en viktig roll. När många planerade aktiviteter ställdes in, kunde de istället ställa om och satsa på utomhusevenemang, bland annat att rusta upp kommunens spårade leder.

– Vi såg att många fler var ute och rörde sig i naturen och då gjorde vi ett krafttag. Förra sommaren behövde vi ordna fler feriearbeten än i vanliga fall på grund av pandemin och så satsade vi på skogslag med ungdomar som gjorde i ordning leder, städade och fixade. I år fortsätter de med att måla alla våra vindskydd.

Satsning på utomhusaktiviteter

I Partille finns många stora kultur- och idrottsanläggningar som i vanliga fall är i fokus, men med pandemin fick det mesta ställas in. Kultur- och fritidsförvaltningen, folkhälsa och föreningar gick då samman för att hitta alternativ. Det har varit allt från projektet ”Hitta ut” som blivit en stor succé, till evenemang med näringslivet, konstverk längs Gotaleden, och samarbete med en kock som stått vid leden och tipsat om bra och god utflyktsmat.

De har också startat en fritidsbank, invigt ytterligare ett utegym i närheten av ett populärt vandringsstråk och digitaliserat sina spår och leder med en interaktiv karta.

Partilles interaktiva karta över spår och vandringsleder

Särskild satsning på aktiviteter för barn och unga

Förutom att Partille överlag satsat på och förbättrat sitt friluftsarbete har de också arbetat för att stärka barns och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen. Ett exempel är den pedagogiska mångfaldsstigen i Jonsereds trädgårdar där barn kan lära sig om mångfald och att odla biologiskt. Det bidrog bland annat till att de som fick ta emot den internationella utmärkelsen Green flag award som första svenska kommunala park.

Jonsereds trädgårdar

Ett annat exempel är planeringen av en stor naturlekplats i ett socialt utsatt område i kommunen där förskolebarn och skolbarn varit delaktiga i planeringen.

Naturlekplatsen är tänkt att utmana och inspirera barn till att leka och lära sig mer om skogen och dess värden. Den ska skapa utrymme till fantasi och motorisk utveckling.

naturlekplats-partille.jpg

Kristinas tips för att få igång friluftsarbetet

– Att samarbeta. Att inte tänka att det bara är kultur och fritid, eller Samhällsbyggnadsförvaltningens frågor. Jag tror att många har upptäckt att naturen är en fantastisk arena.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Partilles friluftsarbete kontakta, Kristina Svensson, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen, Partille kommun.

Om utmärkelsen

Den årliga utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska uppmuntra och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv. Priset till Årets förbättrare delas ut på den åriga Tankesmedja för friluftsliv den 8 september tillsammans med priset Sveriges friluftskommun som i år går till Olofströms kommun. Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.