Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

Friluftslivets år 2021 har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.

Friluftslivets år 2021 har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. 

Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Satsningen har kampanjnamnet Luften är fri. 

 

Youtube video

Friluftslivsaktiviteter för dig och de du känner

Totalt är det cirka 150 medaktörer som arrangerar aktiviteter under Friluftslivets år 2021 och kampanjnamnet Luften är fri. Aktiviteterna genomförs över hela Sverige och är öppna för alla. 

Se aktivitetskalendern på hemsidan för Luften är fri 

Bli inspirerad och få tips 

För att bli ytterligare bli inspirerad och få tips på friluftslivsaktiviteter på vardagsbasis kan du följa instagramkontot @luftenarfri.nu eller Facebook-gruppen med namnet Luften är fri. 

Kontot drivs av Svenskt Friluftsliv som driver och genomför Friluftslivets år. 

Kunskap om naturen och allemansrätten

Under Friluftslivets år 2021 kommer vi på Naturvårdsverket att fokusera på att dela med oss av kunskap om naturen och allemansrätten.

Det är tack vare allemansrätten vi kan röra sig fritt i den svenska naturen, så länge vi inte stör eller förstör. Och eftersom fler besökare medför ett ökat tryck på naturen och blir det extra viktigt med kunskap om hur allemansrätten fungerar i olika situationer och på olika platser.

 • Hur kan jag bete mig i naturen?
 • Vad kan jag och vad kan jag inte göra?
 • Hur kan jag visa hänsyn, till de som äger marken, till djur och till andra besökare? 

Nya i naturen

Friluftslivets år ska särskilt vända sig till ovana friluftsutövare, eller nya i naturen. Om människors välbefinnande och hälsa ökar av att vistas i naturen är det viktigt att alla människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv. 

Olika månadsteman

Friluftslivets år genomförs bland annat under olika månadsteman som du kan se i tabellen nedan. 

Mer om de olika temana på projektets webbplats

Månad Leverans
Jan Invigning Friluftslivets år 2021 
Feb Inspiratör friluftsliv 
Mar Friluftskompis
Apr Hela Sveriges friluftsdag 
Maj Friluftsliv i skyddad natur 
Jun Äta ute
Jul Sova ute
Aug Jag har aldrig
Sep Gilla friluftslivet
Okt Lära ute
Nov Må bra ute
Dec Dialog friluftsliv

Bättre folkhälsa samt medvetenhet om friluftslivets värden

Syftet med Friluftslivets år är att: 
 • Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta. 
 • Öka medvetenheten om friluftslivets värden. 
 • Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer.  
Två kortsiktiga mål som följs upp är att: 
 • 10 procent av Sveriges befolkning har varit ute mer under Friluftslivets år 2021 än tidigare. 
 • 10 procent fler artiklar med sökordet friluftsliv har publicerats i traditionella media 2021 än under 2020. 
På lång sikt ska initiativet bidra till att uppnå: 
 • Att friluftslivet har en mer framträdande roll i samhällsdebatten. 
 • Bättre fysisk och psykisk hälsa. 
 • Större förståelse för natur- och kulturvärden. 
 • Högre sysselsättning inom naturturism och friluftsliv. 

Friluftslivet år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket finansierar och bidrar med kunskap i projektet. 

Efter genomförandet ska Naturvårdsverket följa upp och utvärdera resultaten. 

Mer information och kontakt

Läs mer om projektet på den egna webbplatsen

Luften är fri 

Kontakt 

Annika Ismarker, projektledare

annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se