Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

Friluftslivets år 2021 var ett projekt som drevs av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket under 2021. Naturvårdsverket följer upp projektet under 2022.

Projektet hade som mål att 10 procent av Sveriges befolkning skulle vara ute mer under 2021 än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.

Samtidigt var Friluftslivets år 2021 ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Satsningen har kampanjnamnet Luften är fri. Totalt var det cirka 300 medaktörer som arrangerade aktiviteter under Friluftslivets år 2021 och kampanjnamnet var Luften är fri. Aktiviteterna genomfördes över hela Sverige och var öppna för alla.

Nya i naturen

Friluftslivets år vände sig särskilt till ovana friluftsutövare, eller nya i naturen. Om människors välbefinnande och hälsa ökar av att vistas i naturen är det viktigt att alla människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv.

Youtube video

Kunskap om naturen och allemansrätten

Under Friluftslivets år 2021 fokuserade Naturvårdsverket på att dela med oss av kunskap om naturen och allemansrätten.

Det är tack vare allemansrätten vi kan röra sig fritt i den svenska naturen, så länge vi inte stör eller förstör. Och eftersom fler besökare medför ett ökat tryck på naturen och blir det extra viktigt med kunskap om hur allemansrätten fungerar i olika situationer och på olika platser.

 • Hur kan jag bete mig i naturen?
 • Vad kan jag och vad kan jag inte göra?
 • Hur kan jag visa hänsyn, till de som äger marken, till djur och till andra besökare?

Bättre folkhälsa samt medvetenhet om friluftslivets värden

Syftet med Friluftslivets år var att: 
 • Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta. 
 • Öka medvetenheten om friluftslivets värden. 
 • Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer.  
Två kortsiktiga mål som följs upp är att: 
 • 10 procent av Sveriges befolkning har varit ute mer under Friluftslivets år 2021 än tidigare. 
 • 10 procent fler artiklar med sökordet friluftsliv har publicerats i traditionella media 2021 än under 2020. 
På lång sikt ska initiativet bidra till att uppnå: 
 • Att friluftslivet har en mer framträdande roll i samhällsdebatten. 
 • Bättre fysisk och psykisk hälsa. 
 • Större förståelse för natur- och kulturvärden. 
 • Högre sysselsättning inom naturturism och friluftsliv. 

Friluftslivet år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket finansierar och bidrar med kunskap i projektet.

Mer information och kontakt

Läs mer om projektet på den egna webbplatsen

Luften är fri 

Kontakt