Du som undervisar om allemansrätten

Här har vi samlat utbildningsmaterial som vänder sig både till dig som undervisar i grundskolan och till dig som jobbar med vuxenutbildning.

Grundskolan

Genom skolan kan alla barn ges möjlighet att lära sig om allemansrätten. Kunskap som bidrar till att utveckla deras förmåga att vistas i utemiljöer och naturen och få förståelse för värdet av naturen och ett aktivt friluftsliv.

SLU Centrum för naturvägledning har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram Allemansrätten - en vägledning, ett material som du kan använda i din undervisning, gärna utomhus.

Allemansrätten, en vägledning

Naturvårdsverkets material om allemansrätten kan laddas ned från pdf-filer för utskrift eller kopiering. Använd gärna materialet i undervisningen.

Vi hoppas att materialet ska bidra till att sprida kunskap om allemansrätten och att ni där ute i skolorna får ett givande arbete kring allemansrätten. Frågeformuläret är till för att mäta den egna kunskapen.

Frågor till tipsrunda (pdf 1 MB)

Frågeformulär med facit (pdf 45 kB)

Affisch om allemansrätten

Filmer om allemansrätten

Stöd och inspiration i din undervisning

Filmer och handledarmaterial om allemansrätten för lärare som vill arbetade med allemansrätten i sin undervisning.

Svenskt friluftsliv – filmer och handledarmaterial

Digital frågesport, som särskilt riktar sig till ungdomar. 

Friluftsfrämjandet – ”Spelet om allemansrätten”

Handledning och utbildningsmaterial, praktiska övningar (tipspromenad).

Naturligtvis Västmanland 

Övningar, filmer, frågesporter och en hel del annat. Filmer finns på olika språk.

Naturskyddsföreningens skolmaterial om allemansrätten

Affischer och övningshäften om allemansrätten.

Skogen i skolan - utbildningsmaterial

Om allemansrätten för barn, på lätt svenska. Filmer.

Svenska Turistföreningen - Allemansrättsskola

Fler tips på pedagogiskt material för barn och unga finns i en sammanställning gjord av Centrum för naturvägledning.

Kommunicera om allemansrätten - Sammanställning av information, projekt, och material för olika målgrupper

Vuxenutbildning SFI

Få andra länder har en motsvarighet till allemansrätten vilket, enligt flera studier, gör att vissa utlandsfödda tror att de inte får vistas fritt i naturen. I intervjuer uppges att man måste betala avgifter för att vistas i olika naturområden, eller att naturen är privatägd och därför inte alls får beträdas. Många vet inte heller vad de får eller inte får göra i naturen, till exempel plocka bär eller tälta.

Här har du som undervisar i SFI en möjlighet att berätta om vad allemansrätten är och innebär. Kunskap om allemansrätten hos den här målgruppen kan fungera som en fantastisk språngbräda till naturen, med alla de fördelar vistelse i natur ger oss, inte minst en fysisk och psykisk bättre hälsa. I förlängningen kan därför kunskaper om allemansrätten bidra till att minska de skillnader i hälsa som nu finns mellan olika grupper i samhället.

Stöd och inspiration i din undervisning

Information om allemansrätten finns också på många olika språk. Informationen är gratis och ger en bild vad allemansrätten är och vad  som gäller när du plockar bär, eldar, paddlar eller gör något annat ute i naturen.  

Om allemansrätten på många olika språk 

SLU Centrum för naturvägledning har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram Allemansrätten - en vägledning, ett material som du kan använda i din undervisning, gärna utomhus.

Allemansrätten – en vägledning

Denna lärarhandledning innehåller övningar som passar att göra i klassrummet. Målgruppen är SFI nivå C och D. Syftet är att eleverna ska lära sig vad allemansrätten är och vad den innehåller, samt få ett grundläggande vokabulär för att prata om naturen.

Allemansrätten lärarhandledning (pdf hos Naturhistoriska riksmuseet)