Informationsmaterial

Informationsmaterial om allemansrätten för dig som vill veta mer och för dig som är naturvägledare, guide, eller undervisar.

Dela kunskap om allemansrätten

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Använd gärna vårt material om allemansrätten i sociala medier, på din webbplats eller i presentationer.  Materialet är fritt att använda av alla som vill informera och sprida kunskap om allemansrätten.

Inläggsbank sociala medier

Om du vill informera och sprida kunskap om allemansrätten så har Naturvårdsverket tagit fram förslag på inlägg som kan publiceras i sociala medier. Bilderna i inläggsbanken är tänkta att inspirera och ge förslag på vilken typ av bild som du kan använda i ditt inlägg. Materialet kan också fungera som underlag för tryckt information. Vissa delar togs fram i informationssatsningen Ta hand om varandra och naturen och har ett bredare innehåll än allemansrätten.  

Inläggsbank sociala medier (ppt)

Filmer på svenska

Filmer på engelska

Affisch om allemansrätten på svenska

Affisch om allemansrätten på engelska

Foldrar om allemansrätten

Naturvårdsverkets informationsmaterial om allemansrätten på svenska laddas ned från pdf-filer för utskrift eller kopiering. 

Allemansrätten – en unik möjlighet

Allemansrätten på lätt svenska

Bärplockning

Ridning

Paddling

Information om allemansrätten hos Håll Sverige Rent

Här hittar du filmer och kan testa dina kunskaper om allemansrätten. Informationen är både för barn, vuxna och på olika språk. Håll Sverige Rent har på uppdrag av Naturvårdsverket drivit informationskampanjen Var rädd om din arena. Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om allemansrätten och minska nedskräpningen i naturen.

Var rädd om din arena, Håll Sverige Rents webbplats

Informationsmaterial om allemansrätten hos Centrum för naturvägledning

Centrum för naturvägledning – CNV – fungerar som ett stöd för naturvägledare i Sverige. CNV är en kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Det sker genom att till exempel lyfta fram goda exempel, ta fram handledningar och hålla i kurser och seminarier för naturvägledare.

Om allemansrätten på Centrum för naturvägledning

Centrum för naturvägledning har på uppdrag av Naturvårdsverket bland annat sammanställt befintliga kommunikationsmaterial om allemansrätten i en rapport.

Översikt av kommunikationsmaterial om allemansrätten (pdf)

Tips

Allemansrätten på många olika språk

Information om allemansrätten finns på många olika språk, i olika former.

Se mer info på många olika språk
Cyklist i skogen

Relaterade publikationer