Informationsmaterial

Informationsmaterial om allemansrätten för dig som vill veta mer och för dig som är naturvägledare, guide, eller undervisar.

Dela kunskap om allemansrätten

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Dela gärna våra animerade filmer om allemansrätten i sociala medier, på din webbplats eller i presentationer.

Filmer på svenska
Filmer på engelska
Affisch om allemansrätten på svenska
Affisch om allemansrätten på engelska

Särskilt för dig som undervisar i skolan

Vi hoppas att materialet ska bidra till att sprida kunskap om allemansrätten och att ni där ute i skolorna får ett givande arbete kring allemansrätten. Frågeformuläret är till för att mäta den egna kunskapen.

Frågor till tipsrunda (pdf 1 MB)
Frågeformulär med facit (pdf 45 kB)

Naturvårdsverkets informationsmaterial om allemansrätten på svenska laddas ned från pdf-filer för utskrift eller kopiering. Använd gärna materialet i undervisningen.

Allemansrätten –en vägledning
Allemansrätten – vad säger lagen?
Allemansrätten – en unik möjlighet
Bärplockning
Ridning
Paddling

Folder på lätt svenska

Information om allemansrätten hos Håll Sverige Rent

Här hittar du filmer och kan testa dina kunskaper om allemansrätten. Informationen är både för barn, vuxna och på olika språk. Håll Sverige Rent har på uppdrag av Naturvårdsverket drivit informationskampanjen Var rädd om din arena. Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om allemansrätten och minska nedskräpningen i naturen.

Var rädd om din arena, Håll Sverige Rents webbplats

Informationsmaterial om allemansrätten hos Centrum för naturvägledning

Centrum för naturvägledning – CNV – fungerar som ett stöd för naturvägledare i Sverige. CNV är en kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Det sker genom att till exempel lyfta fram goda exempel, ta fram handledningar och hålla i kurser och seminarier för naturvägledare.

Om allemansrätten på Centrum för naturvägledning

Centrum för naturvägledning har på uppdrag av Naturvårdsverket bland annat sammanställt befintliga kommunikationsmaterial om allemansrätten i en rapport.

Översikt av kommunikationsmaterial om allemansrätten (pdf)

Relaterade publikationer