Hitta till naturum

På kartan kan du se var Sveriges 32 naturum ligger. I A-Ö-listan finns kort information om varje naturum och länkar till mer information.