Så bildas en nationalpark

Sveriges nationalparker skyddar landets mest värdefulla och sevärda natur. Det finns i dag 30 nationalparker i Sverige. Nationalparkerna bildas för att långsiktigt bevara stora landskap i ett naturligt tillstånd.