Kulturreservat

Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken 1999. Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap.

Sidan senast uppdaterad: 16 januari 2018Sidansvarig: Josefin Olsson