Att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Skador av rovdjur ska i första hand förebyggas, till exempel med rovdjursavvisande stängel. Det finns även andra förebyggande åtgärder för djur som inte är inhägnade. Länsstyrelsen kan besluta om bidrag till sådana åtgärder och, om inget annat hjälper, besluta om skyddsjakt.