Jakt på järv

Järven är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.