Sjukdomar hos vilda djur

Vilda djur kan, liksom tamdjur och människor, drabbas av sjukdomar. Beroende på vilka sjukdomar det rör sig om kan de, förutom att direkt påverka de vilda djuren, även smitta till tamdjur och i vissa fall även till människa. Myndigheter kan agera genom undersökningar och kartläggning av orsaker samt råd och insatser för att hindra spridning.