Upplysningar om fladdermöss

Sverige har ett handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Det är åtaganden som följer det europeiska fladdermusavtalet Eurobats.