Om rabies bland svenska fladdermöss

Bland fladdermöss i Europa finns en form av rabies som mycket sällan smittar andra djur och människor. Såväl 2008 som 2012 konstaterades antikroppar mot så kallad europeisk fladdermusrabies bland fladdermöss i Sverige, vilket tyder på att smittan finns även här. Efter det har inga fladdermöss med dessa antikroppar hittats, men det är ändå troligt att smittan finns kvar.

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2021Sidansvarig: Marie Nedinge