Holkar för fladdermöss

Brist på ihåliga träd och konkurrens om bohål med bland annat fåglar har skapat bostadsbrist för fladdermössen. En mycket tacksam och viktig insats är därför att sätta upp holkar.