Fladdermöss - nattens tysta jägare

Få vilda djur är så intimt knutna till människan och kulturlandskapet som fladdermössen. Fladdermöss verkar inte ha något emot närheten till människan, utan kan ibland snarast dra nytta av den. De har ganska lätt för att anpassa sig till nya miljöer och förutsättningar.