Sprid inte invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Sidan senast uppdaterad: 9 december 2020Sidansvarig: Ellinor Lindblad