Allemansrätten i skyddade områden

I skyddade områden, exempelvis i nationalparker eller naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad.