Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.