Allemansrätten på andra språk

Naturvårdsverket har tagit fram broschyrer och foldrar om allemansrätten på en rad olika språk.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2018Sidansvarig: Sanja Kuruzovic