Allemansrätten på andra språk

Naturvårdsverket har tagit fram broschyrer och foldrar om allemansrätten på en rad olika språk.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2019Sidansvarig: Sanja Kuruzovic