Underhåll utförs på EU ETS Reporting Tool måndagen den 17 maj, kl.19-20

Underhåll utförs på EU ETS Reporting Tool måndagen den 17 maj, kl.19-20. Under tiden går det inte att använda systemet.