Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete sker till stor del i samverkan med andra myndigheter och organisationer. En viktig del av miljöarbetet är Sveriges miljömål. De har beslutats av Sveriges riksdag.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2020Sidansvarig: Berit Oscarsson