Om Naturvårdsverket på teckenspråk

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och även internationellt.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2020Sidansvarig: Berit Oscarsson