Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Sanja Kuruzovic