Allemansrätten på enskild väg

Markägaren kan förbjuda motortrafik på enskild väg. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Sanja Kuruzovic