Vindkraft till havs och fåglar

Rekommendation vid planeringen för nya vindkraftverk. Hänsyn måste tas till flyttande fåglar och övervintringsplatser för sjöfågel.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund