Nedmontering av vindkraftverk och ansvar för återställande

Vägledning med rekommendationer om nedmontering av vindkraft och efterbehandling av platsen, på land och i vatten.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund