Följdverksamheter till vindkraftanläggningar

Följdverksamheter till en vindkraftanläggning är till exempel vägar, lednings- eller kabeldragningar, kontrollbyggnader och transformatorer.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund