Vägledning om rovdjursbidrag till länsstyrelserna

Vägledningen om rovdjursbidraget innehåller information om villkor för användningen av bidraget och instruktioner för återrapporteringen till Naturvårdsverket.