Vägledning om fångstredskap

Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas i Sverige. Här hittar du regler och krav för typgodkännande av fångstredskap. Särskilda regler gäller för fångstredskap som prövats i ett annat EU-land, Turkiet eller EFTA-land som undertecknat EES-avtalet.

Vägledning

Lagstiftning