Verksamheter som ingår

Cirka 750 svenska anläggningar ingår i dagsläget i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Därtill är Sverige administrerande medlemsland för 12 flygoperatörer.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek