Övervakning för avfallsenergianläggningar

Avfallsenergianläggningar ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Här hittar du information om hur dessa anläggningar kan övervaka sina utsläpp i enlighet med regelverket.