Tillstånd och övervakningsplan

Alla stationära anläggningar som omfattas av handelssystemet måste ha tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Utan tillstånd får verksamheten inte bedrivas. För flygoperatörer krävs inget tillstånd för utsläppen men det måste finnas en godkänd övervakningsplan.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek