Rapportering av växthusgasutsläpp (inom EU:s utsläppshandel) – E-CO2

Naturvårdsverkets e-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp ska användas för rapportering av 2020 års utsläpp och ersätts därefter av en ny e-tjänst. I E-CO2 lämnar verksamhetsutövare för anläggningar sin utsläppsrapport och verifieraren läser och godkänner rapporten samt lämnar verifieringsutlåtande.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2020Sidansvarig: Jens Månsson