ETS-portalen

ETS-portalen är under utfasning och ersätts stegvis av nya IT-system i samband med starten av den fjärde handelsperioden (2021-2030). Förbättringsrapporter ska fortsatt lämnas via ETS-portalen under år 2021 av de verksamhetsutövare som träffas av kravet om att lämna en sådan rapport.