E-tjänster för tilldelning

Här hittar du information om vilka mallar som gäller för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter samt hur dessa ska lämnas in till Naturvårdsverket. Nya e-tjänster ska användas från februari 2021.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2021Sidansvarig: Olle Palmqvist