Anmälan om upphörande av verksamhet

Om all tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning har upphört ska detta anmälas till Naturvårdsverket. Anmälan lämnas in via e-tjänsten för ändringar av tilldelning – även av de som valt att inte ansöka om tilldelning.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2021Sidansvarig: Kristin Gunnarsson