Lämna in handlingar

Här hittar du som berörs av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) information om hur du skickar in olika lagstadgade handlingar till Naturvårdsverket.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2021Sidansvarig: Kristin Gunnarsson