Ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter, fas 4 (2021–2030)

Sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2021–2025 var den 30 maj 2019. Endast nya deltagare, det vill säga de anläggningar som fått sitt första tillstånd efter den 30 juni 2019, kan därefter ansöka om tilldelning för perioden 2021–2025.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 15 september 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist