För anläggningar – gratis tilldelning av utsläppsrätter 2021–2030

Här hittar du allmän information om gratis tilldelning av utsläppsrätter till stationära anläggningar för fas 4 (2021–2030).

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 15 juli 2021Sidansvarig: Olle Palmqvist